Effektivt

Blood Simpling säkerställer att venösa blodprov lyckas på första försöket och sparar därmed tid och resurser för vården.

Enkelt

Blood Simpling minskar stressen för vårdpersonalen genom att tydligt indikera var provet bör tas, även för svårstuckna patienter

Tryggt

Blood Simpling minskar smärta och obehag för patienten och säkrar möjligheterna till snabb och effektiv diagnos och vård

Att lyckas sticka på första försöket gynnar alla inblandade – patienten, sjukvårdspersonalen och vårdenheten

Blood Simpling är en medicinteknisk produkt utvecklat ur ett tydligt användarbehov för att underlätta blodprovstagning och kraftigt minska antalet provtagningar som går fel.

Blood Simpling kan i en enda produkt möjliggöra effektiv och smidig provtagning. Funktionerna gör venerna i patientens arm tydligare, lättare att hitta och därmed blir det enkelt att sticka rätt på första försöket.

Blood Simpling kommer ge sjukvårdspersonalen de bästa förutsättningarna för att provtagningen ska lyckas på första försöket.


Vår vision för Blood Simpling

Vår vision för Blood Simpling är att revolutionera blodprovstagning. Tillsammans med användarna utvecklar vi smärtfria, snabba och enkla metoder som också minskar stressen för patienter och ökar effektiviteten för vårdpersonalen i hela världen.

Blood Simpling ska ha en positiv inverkan på individer, samhällen och miljön. Produkter utvecklas med fokus på globala mål inom social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet för att bidra till ett bättre samhälle för alla.

Vi är tydliga, öppna och ärliga med vår resa från idé till färdig produkt för att inspirera andra människor.