Effektivt

Blood Simpling säkerställer att venösa blodprov lyckas på första försöket och sparar därmed tid och resurser för vården.

Enkelt

Blood Simpling minskar stressen för vårdpersonalen genom att tydligt indikera var provet bör tas, även för svårstuckna patienter.

Tryggt

Blood Simpling minskar smärta och obehag för patienten och säkrar möjligheterna till snabb och effektiv diagnos och vård.

Vi vill att alla blodprov ska lyckas på första försöket!

2021 genomförde utvecklingsingenjörerna Frida Svensson och Lisa Eliasson examensarbetet som är grunden för Blood Simpling. Fridas och Lisas gemensamma intresse av att hjälpa människor och utveckling av ny teknik förde dem samman.

Med Blood Simpling är vårt mål att skapa en produkt som kommer att underlätta processen för sjukvårdspersonal och patienter samtidigt som värdefull tid sparas för vårdenheterna. I vår utvecklingsprocess är användarna centrala och alla beslut baseras på deras behov.

Från idé till verklighet


Var tredje venösa blodprov misslyckas idag

Venösa blodprov är enligt WHO den vanligaste undersökningsmetoden i sjukvården i världen.  I Sverige tas tiotusentals blodprov varje dag, i världen miljontals. Men – ett av tre blodprov misslyckas vid första försöket. En lyckad provtagning tar 2-3 minuter, ett blodprov på en svårstucken patient kan ta 30 minuter. Eller misslyckas helt. 

Blood Simpling avser erbjuda en unik kombination av de tre viktigaste funktionerna för att lyckas med ett venöst blodprov. Blood Simpling kommer dessutom möjliggöra provtagning där det idag inte kan genomföras.

Genom Blood Simpling kommer patienten besparas en smärtsam och obehaglig upplevelse. Användaren undviker stress vid provtagningen och vårdenheten besparas resurser som istället kan användas mer effektivt.


Vi är Blood Simpling

Det är vi som stolta står bakom Blood Simpling. Varmt välkomna att kontakta oss så berättar vi mer om Blood Simpling och hur vi arbetar med användarbaserad innovation.

Anders Lindahl

Founding Partner

anders.lindahl@bloodsimpling.se
0701-60 12 02

Frida Svensson

Founding Partner

frida.svensson@bloodsimpling.se

Lisa Eliasson

Founding Partner

lisa.eliasson@bloodsimpling.se


Samarbeten